Serc

Eemsmond in cijfers

Gemeente Eemsmond in cijfers

De totale oppervlakte van de gemeente Eemsmond is 54.337 hectare waaronder 18.994 hectare grond.

Wat oppervlakte betreft is gemeente Eemsmond een van de grootste Nederlandse gemeenten. 

Gemeente Eemsmond heeft ook twee eilanden te weten Rottumerplaat en Rottumeroog

Voor alle cijfers en en feiten kunt u ook terecht op de site van het centraal bureau van de statistiek